La Col·lecció Museogràfica

La Col·lecció Museogràfica de Forcall és un conjunt heterogeni d'objectes de distintes èpoques, entre els quals es conserven les restes del jaciment arqueològic de la Moleta dels Frares. El seu origen el trobem anys després del descobriment del jaciment, quan, en successius sondejos, es van recuperar un nombre interessant d'objectes datats entre finals de l'edat del Bronze i finals del segle III, que van ser guardats per a crear un museu local. Aquest no va veure la llum fins a la dècada dels '80, quan l'historiador forcallà Josep Eixarch Frasno va crear la Col·lecció Històrica, legalitzada cap a 1997 baix l'estatut de Col·lecció Museogràfica Permanent de l'Ajuntament de Forcall. 


A pesar de ser una mostra poc espectacular té una gran rellevància històrica i, per això, en el centre situat al Carrer del Carme, es mostra la història de la investigació del lloc, en la qual han participat personalitats com Nicolás Ferrer y Julve, Catedràtic d'Anatomia Quirúrgica de la Universitat de València, Teodor Llorent, considerat un dels mestres de les lletres valencianes, o Geza Alföldy, un dels personatges més destacats en el terreny de l'epigrafia clàssica llatina, entre altres.

(Reproducció de dos vasos de ceràmica de l'edat del Bronze)

Els objectes que es poden observar a les vitrines del centre són una mostra de la cultura material de grups humans que van habitar a la Moleta des de l'edat del Bronze fins al segle III, quan el progressiu abandonament de les ciutats romanes a causa de la gran crisi de l'Imperi, va suposar el final de Lesera. Es tracta doncs d'un conjunt de materials interessants i representatius amb els quals podem aprendre, potenciant el seu coneixement i revalorització a través d'accions didàctiques que ens ajuden a gaudir i viure una experiència educativa.

(pedestal o altar del segle II)


------------------------------------------------------

<<L'èxit d'un museu no es mesura pel nombre de visitants que rep, sinó pel nombre de visitants als quals ha ensenyat alguna cosa. No es mesura pel nombre d'objectes que exposa, sinó pel nombre d'objectes que els visitants han acoseguit aprehendre en el seu entorn humà. No es mesura per la seua extensió, sinó per la quantitat d'espai que el públic pot, de manera raonable, recórrer envers d'un veritable aprofitament. Això és el museu. Si no, no és més que una espècie d'escorxador cultural, del que se surt reduït en forma de salsitxó>>. Georges Henri Rivière.

-----------------------------

ARTICLES INTERESSANTS QUE RECOMANEM EN RELACIÓ A MUSEUS I EDUCACIÓ:
· Razones de la vinculación entre escuelas y museos


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada