La Moleta dels Frares

<<Un jaciment aqueològic és, essencialment, un espai que fa batre més de pressa el nostre cor>> G. AlföldyLa Moleta dels Frares o de Libori és un jaciment arqueològic situat al terme municipal de Forcall que fou descobert en 1876 per Vicente Molinos, propietari del mas de Libori i el terreny al voltant d'aquest, i Nicolàs Ferrer y Julve, gran aficionat a les antiguitats i membre fundador de la Societat Arqueològica Valenciana.

Ara votiva procedent de Lesera
En un principi es va creure que es tractava de Bisgargis, l'antiga capital dels ilercavons citada per Ptolomeu, teoria rebutjada en l'actualitat per no haver-se trobat cap document epigràfic que ho confirme. No obstant això, a finals dels anys '70, gràcies a l'estudi de l'epigrafista Geza Alföldy amb la col·laboració de l'historiador Josep Eixarch Frasno d'un fragment d'ara votiva procedent de Lesera, va fer que la ciutat que ací va existir s'identificara definitivament amb el nom de Lesera.

L'any 1960 es portà a terme la primera campanya oficial d'excavacions al jaciment, de la mà de D. Fletcher i E. Plà, director i subdirector respectivament del Servei d'Investigacions Prehistòriques de la Diputació Provincial de València. Aquesta aportà materials que permeteren identificar les restes amb una ciutat ibero-romana amb una cronologia aproximada que podria situar-se entre finals de la República fins al segle IV, sobre un assentament anterior d'arrels en l'edat del Bronze.

En l'última dècada s'han représ els treballs d'excavació al jaciment, dirigits pel Dr. Ferran Arasa, de la Universitat de València, que han ampliat els nostres coneixements sobre aquest lloc. Aquestes permeten plantejar noves teories que apunten a què la ciutat tingué la seua època d'esplendor al segle I, després que August li concedira l'estatut de municipi romà. Com va succeir en altres ciutats romanes, cap al segle II va començar la seua decadència, que va culminar amb la gran crisi del segle III, el que va suposar un progressiu despoblament de la ciutat, la desaparició de les institucions municipals i el progressiu deteriorament dels seus edificis públics.

Actualment, aquest jaciment arqueològic és considerat un dels més importants de la província de Castelló, per ser l'únic nucli urbà d'època romana descobert fins ara entre les ciutats romanes de Saguntum (Sagunt) i Dertosa (Tortosa).

Situació de Lesera respecte a la via Augusta


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada